წესები და პირობები

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ
შპს რესთ.ჯი, 400265299

შპს რესთ.ჯი წარმოადგენს ონლაინ ჯავშნების საიტს, რომელიც მიმართულია მომსახურების გამარტივებისთვის. პარტნიორი კომპანიები (რესტორნები, სასტუმროები, კაფე-ბარები, მანქანების გაქირავება, ტურები სხვადასხვა მიმართულებით და ა.შ).

საიტის მიმართულება წარმოადგენს ინოვაციას ქართულ ბაზარზე, სადაც მომხმარებელს ძალიან მარტივად, ერთ სივრცეში შეუძლია მიიღოს ყველა მომსახურება, რომელიც დასვენებასა და განტვირთვასთანაა კავშირში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონის ნომერი: +995 558 12 33 22
ელ-ფოსტა: info@rest.ge

წესები და პირობები კანონმდებლობის მიხედვით გათვალისწინებული პირობები, ვებ გვერდზე რეგისტრაცია, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა:
ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

1 კონფიდენციალურობა
1.1. მომხმარებლის პირადი მონაცემები შემუშავდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
1.2. rest.ge-ს უფლება აქვს განახორციელოს მომხმარებელთან საუბრების სატელეფონო ჩანაწერები. ამასთან rest.ge კისრულობს შეაჩეროს ინფორმაციასთან არასანქცირებული წვდომის მცდელობები, რომელიც მიიღება სატელეფონო მოლაპარაკებების მსვლელობისას, და/ან მესამე პირებზე მათი გადაცემა, ვისაც არ გააჩნია უშუალო კავშირი შეკვეთების შესრულებასთან.
1.3. rest.ge-ს საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.
1.4. შეკვეთის გაფორმებისას rest.ge-ს-ზე მომხმარებელი წარადგენს შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, კვების ობიექტი, სასურველი საათი, კერძების მენიუ.
1.5. მომხმარებელი rest.ge-ზე რეგისტრაციისას/დაკვეთის დროს თავისი პირადი მონაცემების წარმოდგენით ეთანხმება მათ შემუშავებას rest.ge-ზე, მათ შორის თავისი მომსახურეობის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნით.
1.6. rest.ge იყენებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს: მომხმარებლის rest.ge-ზე სარეგისტრაციოდ, მომხმარებლის მიმართ თავისი ვალდებულებების შესასრულებლად და საიტის სამუშაოს ანალიზისთვის.
1.6.1. rest.ge-ს აქვს უფლება გაგზავნოს საინფორმაციო, მათ შორის სარეკლამო შეტყობინებები მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და მობილურ ტელეფონზე მისი თანხმობით, მომხმარებელს უფება აქვს უარი განაცხადოს სარეკლამო და სხვა სახის იფორმაციის მიღებაზე უარის მიზეზების განმარტების გარეშე. სერვისული შეტყობინებები, რაც ატყობინებს მომხმარებელს თავისი შეკვეთის და შემუშავების ეტაპების შესახებ, გადაიგზავნება ავტომატურად და ვერ გაუქმდება მომხმარებლის მიერ.
1.7. rest.ge-ს უფლება აქვს გამოიყენოს ტექნონოლოგია „COOKIES“, „COOKIES“ არ შეიცას კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ გადაეცემა მესამე პირებს.
1.8. rest.ge.ge ღებულობს ინფორმაციას საიტის www.rest..ge ip-მისამართის შესახებ. მოცემული ინფორმაცია არ გამოიყენება სტუმრის პირადობის დასადგენად.
1.9. rest.ge არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ საერთო წვდომის ფორმის საიტზე მოწოდებული ცნობების გამო.

მიწოდების პირობები პროდუქციის ან სერვისის მიწოდების სისტემა, ვადები;:
სერვისის მიღების ვადა დამოკიდებულია თავად მომხმარებელზე. მას საშუალება აქვს მიიღოს მომსახურება გადახდიდან 15 წუთის,1 კვირის ან 1 თვის შემდეგ.

თანხის დაბრუნება როგორ ხდება თანხის დაბრუნება, რა ვადებში და რა პირობებით:
გადმორიცხული თანხა, რომელსაც მომხმარებელი იხდის უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

საქმიანობისთვის განკუთვნილი ლიცენზიის დამადასტურებელი დოკუმენტი
http://napr.gov.ge/b/353757?fbclid=IwAR2bFs-wVeJF99Wezha-x9_xWojjXH_tuSpAGpXuYCsCRWJ2vjq8-1dT8HU

X

Product has been added to cart

View Cart